Waar moet je op letten bij de aangifte van de Inkomstenbelasting?

Het wordt weer tijd voor de aangifte van de inkomstenbelasting van 2023. Vanaf 1 maart kun je je aangifte indienen. Voorkom een boete en zorg dat je het uiterlijk vóór 14 juli 2023 verstuurd. Het bedrag dat je moet betalen of terugkrijgt, hangt af van de hoogte van je inkomen (en van je eventuele fiscale partner), de aftrekposten en van je vermogen.

Veel mensen laten geld liggen waar ze wel recht op hebben, door onvoldoende kennis van wat er mogelijk is. In dit artikel vind je uitleg, tips en trucs.

Waarom moet je aangifte doen?

Via je werkgever, betaal je automatisch belasting over je brutoloon (box 1). Zelfstandig ondernemers dienen dit zelf af te dragen. Dit is onder andere het verschil van je brutoloon en nettoloon wat als salaris naar jou gestort wordt. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Let er wel op wanneer je meerdere inkomstenbronnen hebt, dat je voldoende afdraagt.

Zo kan het ook zijn dat er nog te weinig belasting is betaald, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een groot vermogen waar nog belasting over betaald moet worden. Maar de kans is ook groot dat je juist recht hebt op geld, omdat je je hypotheekrente mag aftrekken of omdat je periodieke giften geeft.

Omdat het belastingstelsel 3 type boxen kent én omdat er persoonlijke aftrekposten zijn die nog niet bekend zijn bij de afdracht via de werkgever, moet je aangifte doen.

Hoe werken de 3 boxen?

Elke box heeft zijn eigen belastingtarief en wordt op een andere manier berekend.

Box 1 Belastbaar inkomen uit werk & woning

Hier geldt, hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen.

Voor 2023 gelden de volgende belasting tarieven:

1e schijf  tot € 73.031 : 36,93%

2e schijf vanaf € 73.031: 49,50%

Belasting uit je loon/inkomen via de werkgever of via een uitkeringsinstantie wordt automatisch betaald aan de belastingdienst. Wanneer je een eigen woning hebt, ziet de overheid dat ook als een vorm van inkomen en daar betaal je eigenwoning forfait over. Dit wordt verrekend tijdens de aangifte inkomstenbelasting met de renteaftrek wanneer je een hypotheek hebt.

Box 2 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Je hebt een aanmerkelijk belang, wanneer je meer dan 5% van het geplaatste (aandelen) kapitaal van een NV of BV hebt. Het tarief wat je hierover betaalt is 26,90%.

Box 3 Belastbaar inkomen uit sparen & beleggen

In box 3 worden de inkomsten uit sparen & beleggen belast. Dit wordt voor 2023 berekend volgens de nieuwe wetgeving. Ze gebruiken daarvoor een fictieve rendementspercentages. De rendementspercentage zijn als volgt:

 • Banktegoeden: 0,92%
 • Beleggingen en andere bezittingen: 6,17%.
 • Schulden: 2,46%.

Je betaalt belasting over het vermogen (dd 1-1-2023) dat boven de vrijstelling uit komt. Dit is voor 2023: €57.000 en €114.000 voor fiscale partners. Je betaalt dan 32% over de rendementspercentages

Deze aftrekposten kunnen je voordeel opleveren.

In box 1 zijn er aantal kosten die afgetrokken mogen worden. Wanneer je hier recht op hebt, zul je geld terug krijgen, omdat je in feite teveel belasting hebt betaald over jouw brutoloon.

1.Reisaftrek

Wanneer je regelmatig met het openbaar vervoer reist voor woon-werkverkeer, kun je recht hebben op een aftrek onder bepaalde voorwaarden. Zo moet je zelf de reiskosten betalen, heb je een openbaarvoersverklaring of reisverklaring nodig en moet de afstand minimaal 10 km zijn.

De maximale aftrek kan € 2.354,- bedragen voor 2023. Hier kun je vinden welke tarieven van toepassing zijn.

2.Eigen woning

Woning eigenaren mogen een aantal posten aftrekken. De meest bekende is de hypotheekaftrek. Voor 2023 is de aftrek gemaximaliseerd tot 36,93% (wanneer er sprake is van de 2e schijf).

Wanneer je je huis hebt gekocht in 2023, kun je ook de eenmalige kosten aftrekken zoals de notariskosten voor de hypotheekakte, taxatiekosten, advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheekadviseur. Neem al deze posten mee wanneer je je aangifte gaat doen.

Let op: Bij een eigen huis betaal je ook eigenwoningforfait (0,35% van de WOZ waarde peildatum 1 januari 2022)

3.Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Het gaat hier om specifieke ziektekosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering en buiten je eigen risico vallen. Je kunt hier denken aan extra gezinshulp, vervoer naar ziekenhuis, medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts of kosten van een dieet.

Kijk hier voor de volledige lijst en voorwaarden.

Het deel dat afgetrokken mag worden, is afhankelijk van je drempelinkomen. Vooral voor huishoudens met een lager inkomen en hoge ziektekosten is het juist van belang om belastingaangifte te doen.

4. Betaalde partneralimentatie

Het gaat hier uitsluitend om betaalde partneralimentatie en niet om betaalde kinderalimentatie. De afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

Ontvang je partneralimentatie? Dan dien je dat op te geven als inkomen in box 1.

5.Giften

Giften die niet periodiek gedaan worden, kunnen afgetrokken worden tot een maximaal bedrag, mits ze een ANBI status hebben. (algemeen nut beogende instelling)

Onder voorwaarden kunnen periodieke giften volledig afgetrokken worden. Zo moet het vastgelegd zijn, gaat het om regelmatig en steeds dezelfde bedragen en dient de gift minimaal voor 5 jaar achter elkaar gedaan te worden.

Hoe zit het met fiscale partners?

Wanneer je een fiscale partner hebt, dan wordt er ook gekeken naar haar of zijn financiële gegevens zoals brutoloon, vermogen en aftrekposten. Voor bepaalde inkomsten en aftrekposten mag je zelf de verdeling bepalen. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken en zo kan het grootste belastingvoordeel bereikt worden.

Het is slim om tijdens de aangifte zelf te puzzelen wat voor jou het voordeligste is door te schuiven met bepaalde aftrekposten.

Wanneer ben je elkaars fiscale partner?

1. Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

2. Wanneer je niet getrouwd bent of een geen geregistreerd partnerschap hebt, maar wel samen woont op hetzelfde adres én voldoet aan 1 van onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 • Je hebt samen een kind.
 • Je hebt een kind van de ander erkend.
 • Je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
 • Je bent samen eigenaar van een eigen woning waarin je allebei woont.
 • Er staat ook een minderjarig kind van 1 van jullie beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
 • Je was het jaar ervoor ook al fiscale partners.
 • Je woont samen met je kind of met je vader of moeder. Je voldoet ook aan 1 van de bovenstaande voorwaarden. Én je bent allebei 27 jaar of ouder.
 • Je hebt een stiefkind en voldoet aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap met je stiefkind. Dan bent je fiscale partners vanaf het moment dat je stiefkind 18 jaar is.

Fiscale partners zijn automatisch ook toeslagpartners.

Wat als jouw situatie is veranderd?

Als er iets verandert in je persoonlijke situatie, kan dat consequenties hebben voor je belastingaangifte. Zoals bijvoorbeeld scheiden of uit elkaar gaan.

Wanneer je uit elkaar bent gegaan in 2022 en jullie waren fiscale partners, dan mag je alsnog samen aangifte doen voor dat jaar. Het voordeel is dat je de aftrekposten gunstig kunt verdelen. Dit kan best wat geld schelen.

Wanneer je niet samen de aangifte wilt doen, dan mag dat ook apart, maar dan zul je niet de voordelen kunnen optimaliseren.

Wanneer je inkomen sterk is verandert, loont het om te middelen.

it jaar is het laatste jaar dat je kunt middelen. Wanneer jouw inkomen of dat van je fiscale partner sterk veranderd is, dan kan dit zeker lonen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een goed salaris had en nu minder bent gaan werken. Of wanneer je werkloos bent geweest en je inkomen sterk is gedaald. Je zult hier zelf een verzoek voor moeten indienen. Het kan soms honderden tot duizenden euro’s schelen.

Wil je snel zelf bekijken of je hier recht op hebt? Kijk dan hier.

Hoe zit het met de voorlopige aanslag?

Je kunt voorafgaand aan de aangifte al om een voorlopige teruggave vragen. Elke maand krijg je dan als (een deel van) het bedrag al terug, wat je anders in 1x keer krijgt. Uiteraard mits je recht hebt op teruggave zoals de hypotheekrente of persoonsgebonden aftrekposten.

Deze voorschot kan schelen in je maandelijkse begroting.

Wanneer je dit doet, berekent de belastingdienst elke kalenderjaar de voorlopige aanslag in een definitieve aanslag en zie je wat je eventueel nog krijgt of eventueel nog moet (terug) betalen.

De invloed van de aangifte op je eerder ontvangen toeslagen

Houd er rekening mee dat wanneer jij toeslagen ontvangt, de belastingdienst pas het jaar erop de toeslagen definitief maakt.

Zij hebben namelijk pas na de inkomstenbelasting over dat jaar, jouw complete gegevens. Dit betekent voor de ontvangen toeslagen in 2023, dat je tussen eind juni en eind december van 2024 bericht ontvangt. Wanneer er tussendoor iets veranderd wat van invloed is, geef dit dan altijd tijdig door.